สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
แจ้งการโอนเงินวันที่ 5 สิงหาคม 2563 1.เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงระบบธนาคารน้ำใต้ดิน    กลุ่มงานการเงินฯ 2020-08-06
แจ้งการโอนเงินวันที่ 5 สิงหาคม 2563 1.เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงระบบธนาคารน้ำใต้ดิน    กลุ่มงานการเงินฯ 2020-08-06
แจ้งการโอนเงินวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะ  กลุ่มงานการเงินฯ 2020-08-06
แจ้งการโอนเงินวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  กลุ่มงานการเงินฯ 2020-08-06
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-08-06
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายสี่แยกบ้านนายอร่าม ป๋อกระโทก ถึงสี่แยกบ้านนายมานะ วิทยานุวัฒน์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา    อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก 2020-08-03
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายสี่แยกบ้านนายอร่าม ป๋อกระโทก ถึงสี่แยกบ้านนายมานะ วิทยานุวัฒน์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา    อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก 2020-08-03
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายสี่แยกบ้านนายเลิศพงษ์ ธนเสถียรชัย ถึง บ้านนายลุน ศรีปัจฉิม หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก  อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก 2020-08-03
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายสี่แยกบ้านนายเลิศพงษ์ ธนเสถียรชัย ถึง บ้านนายลุน ศรีปัจฉิม หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก  อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก 2020-08-03
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายสี่แยกบ้านนายเลิศพงษ์ ธนเสถียรชัย ถึง บ้านนายลุน ศรีปัจฉิม หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก  อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก 2020-08-03
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -