สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
แจ้งมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563    กลุ่มงานมาตรฐานฯ 2020-06-02
ขอความร่วมมือในการสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพ    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-06-02
ขอความร่วมมือในการสำรวจและติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพ  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-06-02
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการดำเนินการและรายงานข้อมูล กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-06-02
นม0023.4/ว306 แบบสำรวจงบประมาณเลือกตั้ง  กลุ่มงานกฎหมายฯ 2020-06-02
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.27302) บ้านเมืองยาง - บ้านกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครรารชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อบจ.นครราชสีมา 2020-06-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อบต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว 2020-06-02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ซอยขวัญเวียงสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง 2020-06-02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายคุ้มดอนขวาง – ถนนสายหญ้าคาหนองพลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง 2020-06-02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สายหลังวัดเสลา – ถนนสายมะค่าบ้านเกรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง 2020-06-02
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -