โครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558

เทศบาลตำบลโชคชัย  ได้จัดโครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อให้คำแนะนำ ชี้แจง การเตรียมความพร้อมและแจ้งกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบการปฏิบัติตนก่อนนำเด็กเข้าเรียน  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2558  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology