โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

       เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558  เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดย นายประกอบ แก่นกระโทก  รองนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในการการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  ประจำเดือน มกราคม 2558  ในชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย  ณ วัดใหม่สระประทุม  และสถานที่ที่กำหนดไว้ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology