โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          เมื่่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลโชคชัย นำโดย นางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  ให้แก่ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ทั้ง 18 ชุมชน ณ วัดใหม่สระประทุม และสถานที่ที่กำหนดไว้ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย  
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology