โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยลีลาศ

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลโชคชัย นำโดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังการด้วยลีลาศ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย โดยมีนายสุรพงษ์  นาคประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น และยังทำให้มีบุคลิกภาพในด้านการเคลื่อนไหวที่ดูสง่างามขึ้น ซึ่งโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology