กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธาน ในพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และร่วมทำกิจกรรม 5ส เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง เป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย   
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology