การประชุมแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในพิธีเปิด  การประชุมแกนนำสุขภพชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย  ณ ศาลาวัดใหม่สระประทุม  สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  เป็นตัวแทนจากชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology