เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

          เทศบาลตำบลโชคชัย  ได้ดำเนินการจัดงาน เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำ 2559  ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย  โดยมีนายอรุณ  เมฆฉาย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอโชคชัย  เป็นประธานในพิธี  มีนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างภาครัฐและประชาชน  และยังส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology