เทศบาลตำบลโชคชัยมอบบ้านฯ ตามโครงการเทิดไท้องค์ราชัน 89 พรรษาและเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา

          เทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้ทำพิธีมอบบ้านให้แก่นายสังวาล  แซงกระโทก  ตามโครงการเทิดไท้องค์ราชัน 89 พรรษา และเทิดไท้องค์ราชินี 85 พรรษา  กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  สำหรับความพิการ  ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็น ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology