เทศบาลตำบลโชคชัยมอบรถโยกให้แก่ผู้พิการฯ

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  ดำเนินการมอบรถโยกให้แก้ผู้พิการ  หมู่ 4  ต.กระโทก  รายนายน้อม  กุลกระโทก  โดยคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล  และประชาชนเข้าร่วม
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology