กิจกรรมทำดีถวายในหลวง บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

          เทศบาลตำบลโชคชัย  ร่วมแรง  ร่วมใจดำเนินกิจกรรมทำดีถวายในหลวง  บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  โดยการทำความสะอาดขุดลอกคูคลองสาธารณะบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันกับในกรุงเทพมหานคร  และต่างจังหวัด 
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology