การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในพิธีเปิด  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี2560  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาล  และผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย  เข้าร่วมงาน  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน  ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่  และเป็นพลเมืองที่มีค่าของชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป  ในงานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก  ทั้งในด้านความรู้  ความสามารถ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย

 

 
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology