มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการฯ

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  ให้แก่ผู้สูงอายุ, ผู้พิการทั้ง18 ชุมชน  ณ วัดใหม่สระประทุมและสถานที่ที่กำหนดไว้ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย  

 
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology