โครงการสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มีนาคม 2559

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยฯ ตามโครงการสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มีนาคม 2559  เพื่อเสริมสร้างศิลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  และมีสมาธิในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology