โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย

โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย ดำเนินการนำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลพร้อมด้วยวิทยากร คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 71 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology