โครงการครอบครัวอบอุ่น สังคมปลอดภัย โชคชัยเข้มแข็ง สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย

ดำเนินการโดยการนำครอบครัวจำนวน 31 ครอบครัว เข้าร่วมการอบรม ณ เทอรา วิลล่า รีสอร์ท อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 ซึ่งแต่ละครอบครัวจะประกอบด้วย เด็กวัย 10-15 ปี และ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง โดยจะมาครอบครัวละ 2-3 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และวิทยากร จำนวน ทั้งสิ้น 70 คน
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology