โครงการเด็กโชคชัย ลอยตัวได้ ช่วยเหลือเป็น สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการเด็กโชคชัย ลอยตัวได้ ช่วยเหลือเป็น ณ ร้านอาหารครัวโชคชัย  โดยจัดขึ้นวันที่ 21 มีนาคม 2560 เพื่อฝึกทักษะในการลอยตัวในน้ำ ทักษะในการช่วยเหลือคนกำลังจมน้ำได้ถูกต้อง ปลอดภัยแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลโชคชัย และเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology