อบรมและเตรียมการจัด "โครงการ 4 อ ดี๊ดี ชีวีมีสุข"

          เทศบาลตำบลโชคชัย  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดการอบรมและเตรียมการจัด "โครงการ 4 อ ดี๊ดี  ชีวีมีสุข"  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  สนับสนุนงบประมาณ  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย  โดยมีนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology