การประกวด MISS QUEEN VALENTINE CHOKCHAI 2018 เทศบาลตำบลโชคชัย

          เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2561  เทศบาลตำบลโชคชัย  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดการประกวด  MISS QUEEN VALENTINE CHOKCHAI 2018  ในการจัด "โครงการ 4 อ. ดี๊ดี ชีวีมีสุข"  ณ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย โดยมีนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธาน และมีผลการประกวดดังนี้  รางวัลที่ 1 หมายเลข 11 นางสาวปรียาภร พิมปรุ , รางวัลที่ 2  หมายเลข 17  นางสาวชรินทร์ทิพ  ปิยวรกุล , รางวัลที่ 3  หมายเลข 2 นางสาวทิพย์ทัณทรี หมื่นศรีทอง
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology