ชมขบวนแห่ลูกหลานย่าโม และรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีฯ

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผุู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , พ่อค้า , ประชาชน และองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่นในอำเภอโชคชัย ร่วมใจกันจัดขบวนแห่ลูกหลานย่าโมเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย โดยมีนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการจัดงานในครั้งนี้
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology