เทศบาลตำบลโชคชัยออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล , อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโชคชัย  ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology