เทศบาลตำบลโชคชัยมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ

          เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  ประจำเดือน มิถุนายน 2561  ณ วัดใหม่สระประทุมและจุดจ่ายเบี้ยตามชุมชนที่เทศบาลตำบลโชคชัยกำหนด
เทศบาลตำบลโชคชัย 

ถนนโชคชัย - ครบุรี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 044-491800 แฟกซ์ 044-492073
E-Mail: admin@chockchai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology