กองการศึกษา

นางอภิญญา บำรุงภักดี

นางอภิญญา บำรุงภักดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวชไมพร แปวกระโทก

นางสาวชไมพร แปวกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการ

นางชญาธร ชาญวัชรมาศ

นางชญาธร ชาญวัชรมาศ

ครู คศ.1

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการการศึกษา