กองช่าง

นายชาติชาย ทนกระโทก

นายชาติชาย ทนกระโทก

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.081-9663550

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอภิชาติ แก้ววิจิตร

นายอภิชาติ แก้ววิจิตร

วิศวกรโยธาชำนาญการ

โทร.086-6515491

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

นายมงคลชัย ปุระโน

นายมงคลชัย ปุระโน

นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

โทร.090-2467875

นายสุวิช ร่มศรี

นายสุวิช ร่มศรี

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

โทร 081-2940491

นายนภาพล รักษ์วิเชียร

นายนภาพล รักษ์วิเชียร

นายช่างโยธา

โทร.081-9776079

ว่าง

ว่าง

นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง.

ว่าง

ว่าง

นายช่างสำรวจ ปง./ชง.

sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto Sekolahtoto Sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto situs togel Sekolahtoto SEKOLAHTOTO Sekolahtoto situs togel terpercaya situs togel terbesar bo togel terpercaya 10 situs togel terpercaya bo togel 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya Sekolahtoto