การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโชคชัย

19 เม.ย. 64

เทศบาลตำบลโชคชัย  ได้แต่งตั้ง  นายสุเมธ  สงวนวัฒนานนท์  กรรมการชุมชน  หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองประมูลการจัดเก็บค่าบริการส้วมสาธารณะ (ตลาดสดสายหยุด) ซึ่งดำเนินการเปิดซองประมูล วันที่ 21 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโชคชัย