รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโชคชัย 2566 รอบ 12 เดือน

14 มี.ค. 67

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโชคชัย 2566 รอบ 12 เดือน