ประกาศ การจัดแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563

02 เม.ย. 63

ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาศที่ 2 ประจำปี 2563 (เดือนมกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563)

New Doc 04-02-2020 09.21.18