การประกวดร้องเพลง “เซียนคาราโอเกะ” ประจำปี 2561

20 ก.พ. 61

   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลโชคชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลง “เซียนคาราโอเกะ” ในการจัดงาน “โครงการ 4 อ.ดี๊ดี ชีวีมีสุข” ณ สนามกีฬากลางหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย โดยมีนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธาน และมีผลการประกวดดังนี้ รางวัลที่ 1 นางสาวอนุชิตา  ปลอดกระโทก , รางวัลที่ 2  นายวิศรุต  พันธนพัฒน์ , รางวัลที่ 3 นายบุญยืน  สังฆมานนท์