การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA

02 พ.ค. 62

เทศบาลตำบลโชคชัย ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลโชคชัย ของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ใช้บริการกับเทศบาลตำบลโชคชัย
(การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA)

สำหรับบุคคลภายนอก

สามารถกดที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/qyr90v

หรือ สแกน QR code ด้านล่าง

 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ (ภายใน)

 
สามารถกดที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ
https://itas.nacc.go.th/go/iit/qyr90v

หรือ สแกน QR code ด้านล่าง