การเสริมสร้างวัฒนธรรมในเทศบาลตำบลโชคชัย

02 ม.ค. 62

นางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  โดยการร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์