การแข่งขัน เต้นบาสโลบ ประจำปี 2561

20 ก.พ. 61

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลโชคชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดการแข่งขัน “เต้นบาสโลบ” ประจำปี 2561 ในการจัดงาน “โครงการ 4 อ.ดี๊ดี ชีวีมีสุข” ณ สนามกีฬากลางหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย  โดยมีนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธาน และมีผลการแข่งขันดังนี้  รางวัลที่ 1 ทีมบาสโลบทุ่งอรุณ 4.0 สามัคคี , รางวัลที่ 2 ทีม อบต.โชคชัย , รางวัลที่ 3 ทีมใสใสหัวใจเดียวกัน