กำหนดราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ติดสัญญาณไซเรน/ไฟวับวาบ (รถเทศกิจ)

05 ส.ค. 59