กำหนดราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ฯ (งานป้องกันฯ)

05 ส.ค. 59