กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

13 ก.ค. 63

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30น. เทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมกับ อำเภอโชคชัย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ตลาดสายหยุด เทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา