กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม “สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพุธ”

19 เม.ย. 64

เทศบาลตำบลโชคชัย  จัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันพุธ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย