กิจกรรมทำดีถวายในหลวง บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

25 พ.ย. 59

เทศบาลตำบลโชคชัย  ร่วมแรง  ร่วมใจดำเนินกิจกรรมทำดีถวายในหลวง  บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  โดยการทำความสะอาดขุดลอกคูคลองสาธารณะบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย  เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันกับในกรุงเทพมหานคร  และต่างจังหวัด