กิจกรรมปลุกจิตสำนึก”การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย Thai National flag Day ประจำปี 2563

28 ก.ย. 63

กิจกรรมปลุกจิตสำนึก”การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย Thai National flag Day ประจำปี 2563