กิจกรรมสร้างบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน

15 ส.ค. 66

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย และผู้บริหารเทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมเป็นเกียรติ พิธีตั้งเสาเอก เสาโท กิจกรรมสร้างบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน ตามโครงการ “รวมพลังโชคชัย ร่วมใจบำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน”
ราย นางสาวทองดี พวงกระโทก ราษฎรบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย