กิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน และกิจกรรม 5ส.

06 ก.พ. 62

เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์เช้าประจำเดือน โดยการนำของ นายพงศพัชณ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย และหัวหน้าส่วนกองงานต่างๆ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง หลังจากทำกิจกรรมสวดมนต์เสร็จแล้ว แต่งละกองงานต่างแยกย้ายร่วมกันทำความสะอาด ทั้งในและนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย