กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

29 ก.ค. 63

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโชคชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดใหม่สระประทุม และหอประชุมอำเภอโชคชัย