กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

13 ธ.ค. 64

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล โดยมีหัวส่วนส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย