กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

10 ก.ย. 63

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย ท่านรองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เทศบาลตำบลโชคชัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นและเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป…