กิจกรรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

25 พ.ย. 64
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
—————————————
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในเขตเทศบาลฯ
ในการนี้ องค์กรบุญจงช่วยเพื่อน ได้ร่วมมอบน้ำแร่ “บุญจง” เพื่อสุขภาพ ให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19)
?หมู่ 4 ต.กระโทก จำนวน 5 ชุด
?หมู่ 13 ต.โชคชัย จำนวน 1 ชุด
วันนี้งานไฟฟ้าฯ ออกพื้นที่ปฏิบัติ​งาน​รายละเอียด​ดังนี้​
– ซ่อมไฟซอยไปรษณีย์​
– เตรียมไฟสปอร์ตไลท์​งานลอยกระทง
– สนับสนุน​รถกระเช้า​ งานเทศกิจดูระบบเสียง​ตาม​สาย​ ตลาดสายหยุด​
?? ดำ​เนิ​นการ​เรียบร้อย​ครับ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
กองสาธารณสุข ดำเนินการ ดังนี้
1.จัดทำตะเกียงไฟเพื่อใช้ในงานลอยกระทง
2.ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
3.ปรับปรุงพื้นถนนทางเข้าบ่อขยะ
4.ประชุมการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนในอาหารในตลาดที่สาธารณสุขอำเภอโชคชัย
ค่ะ