กิจกรรม 5 ส เทศบาลตำบลโชคชัย

25 พ.ย. 64

วันที่ 24 พศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโชคชัย พร้อมพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลโชคชัย จัดกิจกรรม 5 ส. โดยทำการจัดระเบียบสถานที่ทำงาน ทำความสะอาดห้องทำงาน ปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นระบบระเบียบ และมีความปลอดภัยนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย..