ขอเชิญชวน ชาวเทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมใจต้าน COVID-19 “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

01 มิ.ย. 64

ขอเชิญชวน ชาวเทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมใจต้าน COVID-19 “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”