ขุดลอกครองด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย

06 ก.ย. 64

วันที่ 1 กันยายน 2564 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ได้มอบหมายให้ นายอุดม พลขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ดำเนินการ ขุดลอกครองด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อปรับภูมิทัศน์ รอบๆอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย