ขุดลอกรางระบายน้ำ ซอยหน้าโรงพยาบาลโชคชัย หมู่13

24 ส.ค. 65

ท่านนายกฯลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ ได้มอบให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล
พร้อมด้วยกองสาธารณสุข และกองช่างเทศบาล ลงพื้นที่ขุดลอกรางระบายน้ำ ซอยหน้าโรงพยาบาลโชคชัย หมู่13 ตำบลโชคชัย