ขุดลอกรางระบายน้ำ ถนนวัลลิภากรณ์ ช่วงสามแยกบิง ม.6 ต.โชคชัย

04 ส.ค. 64
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย
ได้มอบหมายให้
รองฯอุดม พลขันธ์
รองฯนายมานพ ขาวกระโทก
รองประธานฯนายคูณ เมินกระโทก
สท.แม้น แตะกระโทก
สท.แดง ขวัญกระโทก
สท.อำพล ขลุ่ยกระโทก
พร้อมด้วยกองสาธารณะสุข และกองช่าง
-ตัดต้นไม้รอบสระวัดใหม่
-ขุดลอกรางระบายน้ำ ถนนวัลลิภากรณ์ ช่วงสามแยกบิง ม.6 ต.โชคชัย