คณะผู้บริหารฯร่วมกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

28 ก.ค. 65