คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลโชคชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำต่างๆ ในเขตเทศบาล

06 ต.ค. 64